Cesta malířky

‐ narozena 6.dubna 1954 v Ivano Frankivsku (západní Ukrajina)

‐ 1961 – 1971 střední škola s vyučováním kresby a malby, maturovala se zlatou medailí

‐ 1971 – 1977 vysokoškolské studium na Ivano‐Frankivském státním medicínském institutu,

lékařský diplom získala s vyznamenáním

‐ 1978 – 1981 specializace v oboru psychiatrie a lékařská praxe v Ivano‐Frankivské krajské

psychiatrické nemocnici

‐ Současně (1971‐1981) studium olejomalby v ateliéru Alexandra Korovaje – rektora Ivano‐

Frankivské výtvarné academie

‐ 1981‐1991 postgraduální studium, lékařská i vědecká práce v Charkovkém institutu klinické a

experimentální neurologie a psychiatrie, stala se starším vědeckým pracovníkem. Je

autorkou více jak 30 vědeckých publikací, obhájila kandidátskou disertaci (Moskva, 1985) v

oboru neuroendokrinologie alkoholismu (delirium tremens)

‐ Od roku 1991 žije v Čechách, má privátní psychologickou poradnu, využívá metody

alternativní medicíny. Přednášela na kongresech v Evropě a Americe, spolupracuje s

mezinárodními institucemi spojenými s OSN v oblasti vědy, kultury a humanismu – impulsem

k dalšími uměleckému rozvoji byla setkání se zakladatelem II. Vídeňské umělecké školy

profesorem Ernstem Fuchsem a umělecké zdokonalení v pražském ateliéru Reona

Argondiana (2000‐2002)

‐ V novém miléniu se intenzivně věnuje umění, vytvořila více než půl tisíce obrazů a plastik,

polovina z nich je v soukromých sbírkách ve více než 20 zemích světa na 5 kontinentech –

měla kolem stovky výstav většinou individuálních, nebo s účastí na společných

mezinárodních výstavách např. Dům kultury Metropol (2003) Radniční výstavní síň České

Budějovice (2004) Intersalon JVS a CzechArtFest (2005‐2008), Nibelungen Kunst Palace,

Německo (2006) AVE SpiritInterArt (2006,2007) Mythos Wasser – výstavní síň Vídeňského

magistrátu (2007) Backneng Bank (2007) Alvin Sherman Gallery, Nova Southereastern

University, Ford Lauderdale, Florida USA (2007) Galerie “Time” Vídeň (2008) Žofín, Galerie

Vltavín, Praha (2008) Fusa Sakamoto, Tokyo (2008) Galerie “In Creek 28” Miami Beach, USA

(2008, 2009)

‐ Od října 2004 má stálou expozici ve své vlastní galerii AVE (Art vitae est – umění je život), kde

prezentuje i jiné umělce a pořádá výstavy, koncerty, přednášky a meditace – stálé exponáty

má také v Galerii “Cesty ke světlu” Zdeňka Hajného (Praha), Moreno Art Institute, St. Louis

(USA), Institute of Creative Art, Santa Fe, New Mexico (USA)

Díla